Dlaczego konfrontacje.info? Poznaj uczestników wydarzenia

konfrontacje - Wydarzenie artystyczne dla ludzi związanych z medycyną

Spotkanie twórców i pasjonatów sztuki zawodowo związanych z medycyną


Konfrontacje.info to spotkanie artystów i pasjonatów sztuki zawodowo związanych z medycyną, nie tylko lekarzy, pielęgniarek, ale także studentów i innych profesjonalistów.

Głównym celem tego spotkania jest pomoc osobom zainteresowanym dziedziną medycyny w procesie ich rozwoju zawodowego. Wydarzenie odbywa się corocznie w Polsce na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Konfrontacje.info zostało założone przez grupę artystów i pasjonatów, którzy chcieli stworzyć platformę do dyskusji między artystami a lekarzami o roli sztuki w opiece zdrowotnej, a także do dyskusji o tym, jak można wykorzystać sztukę w celach terapeutycznych.

Wydarzenie organizowane jest od 2006 roku przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia RP, Ministerstwa Edukacji RP.
Świetne do inspiracji i networkingu

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych sztuką, medycyną lub postępem naukowym medycyny. Niezależnie od tego, czy jesteś lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą, technikiem, naukowcem czy ekonomistą.

Konferencja jest doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów, zdobywania nowych umiejętności i dzielenia się wiedzą. To także świetne miejsce do czerpania inspiracji od innych prelegentów i uczestników.

Spotkanie jest okazją dla artystów, naukowców i pasjonatów sztuki do spotkania się i dyskusji o swojej twórczości w otwartym dialogu. To może być świetny czas na kreatywność, a także inspirację i networking.

Poznaj ludzi, którzy podzielają Twoją pasję


Na spotkaniu prezentowane jest wszystko, co jest potrzebne do kreatywności: profesjonalni artyści i młodzi studenci którzy w większości są dziećmi zawodu medycznego.

Oferowane są wykłady profesorów z doświadczeniem w swoich dziedzinach – muzykologii, sztuk wizualnych, sztuk plastycznych – oraz poprzez wywiady z artystami w swojej dziedzinie. Oprócz tego organizowane są kursy mistrzowskie z różnymi profesjonalistami z różnych dziedzin działalności.

Laboratorium i pracownia służą również jako miejsca spotkań artystów. Planowaniem programu zajmuje się wyselekcjonowana grupa profesjonalistów, która następnie przydziela zadania swoim członkom. Kadrą artystyczną kieruje Dyrektor Artystyczny, który od początku brał udział w spotkaniach i od którego nie ma rozdziału między przywództwem a pracą artystyczną.